تربیتی-آموزشی

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

به نام حقچه اهمیتی دارد که چه کسی هستم و یا چه جنسیتی دارم و یا چند سال عمر کرده امیا کجا زندگی می کنم و یا چقدر درآمد دارم و یا حتی از چه قوم و یا نژ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 30 بهمن 1396 ساعت: 21:48
به نام حقچه اهمیتی دارد که چه کسی هستم و یا چه جنسیتی دارم و یا چند سال عمر کرده امیا کجا زندگی می کنم و یا چقدر درآمد دارم و یا حتی از چه قوم و یا نژ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 30 بهمن 1396 ساعت: 21:48
به نام حقچه اهمیتی دارد که چه کسی هستم و یا چه جنسیتی دارم و یا چند سال عمر کرده امیا کجا زندگی می کنم و یا چقدر درآمد دارم و یا حتی از چه قوم و یا نژ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : دوشنبه 30 بهمن 1396 ساعت: 21:48

به نام حق

چه اهمیتی دارد که چه کسی هستم و یا چه جنسیتی دارم و یا چند سال عمر کرده ام

یا کجا زندگی می کنم و یا چقدر درآمد دارم و یا حتی از چه قوم و یا نژادی هستم

تنها کاری که با دانستن این جزئیات می توان انجام داد، قضاوت کردن است.

آنچه اهمیت دارد این است که چه فکر می کنم، چرا که هر شخص ساخته افکارش است

عمیق تر از چشم سر، چشم دل است، به افکار هم علاقه نشان دهیم و الگو برداریم نه به ظاهر فانی

تنها در این صورت آنچه لایق آن هستیم را به دست خواهیم آورد.

همیشه لبخند بزنید :-)

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 23 دی 1396 ساعت: 16:48
به نام حقچه اهمیتی دارد که چه کسی هستم و یا چه جنسیتی دارم و یا چند سال عمر کرده امیا کجا زندگی می کنم و یا چقدر درآمد دارم و یا حتی از چه قوم و یا نژادی هستمتنها کاری که با دانستن این جزئیات می توان انجام داد، قضاوت کردن است. آنچه اهمیت دارد این است که چه فکر می کنم، چرا که هر شخص ساخته افکارش استعمیق تر از چشم سر، چشم دل است، به افکار هم علاقه نشان دهیم و الگو برداریم نه به ظ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 21 شهريور 1396 ساعت: 20:00
به نام حقچه اهمیتی دارد که چه کسی هستم و یا چه جنسیتی دارم و یا چند سال عمر کرده امیا کجا زندگی می کنم و یا چقدر درآمد دارم و یا حتی از چه قوم و یا نژادی هستمتنها کاری که با دانستن این جزئیات می توان انجام داد، قضاوت کردن است. آنچه اهمیت دارد این است که چه فکر می کنم، چرا که هر شخص ساخته افکارش استعمیق تر از چشم سر، چشم دل است، به افکار هم علاقه نشان دهیم و الگو برداریم نه به ظ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : سه شنبه 21 شهريور 1396 ساعت: 20:00
به نام حقچه اهمیتی دارد که چه کسی هستم و یا چه جنسیتی دارم و یا چند سال عمر کرده امیا کجا زندگی می کنم و یا چقدر درآمد دارم و یا حتی از چه قوم و یا نژادی هستمتنها کاری که با دانستن این جزئیات می توان انجام داد، قضاوت کردن است.آنچه اهمیت دارد این است که چه فکر می کنم، چرا که هر شخص ساخته افکارش استعمیق تر از چشم سر، چشم دل است، به افکار هم علاقه نشان دهیم و الگو برداریم نه به ظاهر فانیتنها در این ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 13:38

تاريخ : چهارشنبه یکم شهریور ۱۳۹۶

دانش آموزان روستا ازان
علامه طباطبايي ازان عليجاني ابوالفضل=
25

عدالت ازان ساربان زهرا=
97

حافظ ازان مسعود مشهدي=140
شهيد رجايي ازان مريم جعفري اذان=
26

شهيد باهنرازان اقدامي ظريفه=
62

سعدي ازان حيدر علي کسائي=
62

مجموع=412

ارسال توسط آموزش وپرورش استان اصفهان

...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 13:38
تاريخ : چهارشنبه یکم شهریور ۱۳۹۶ دانش آموزان شهر وزوان22 بهمن وزوان عليرضا سراجيان=105 مدرس وزوان نقيان حسن=27عفت وزوان جمشيديان مهري=73 شهيدغفاري وزوان حاتمي محمدعلي=15 کوثر وزوان ناهيد موذن=82 فاطميه وزوان يونسي اعظم=78 جهاد وزوان باتقوا مهدي=84 انقلاب اسلامي وزوان سميع علي=85 مجموع=549 ارسال توسط آموزش وپرورش استان اصفهان ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 13:38

تاريخ : چهارشنبه یکم شهریور ۱۳۹۶

دانش آموزان زیاد آباد
فرخيه زیاد آباد صادق نسرين=
42

هنرستان کاردانش شهيداحمدي زیاد آباد مهتاب طالبيان=
11

محمديه زیاد آباد افشين حسيني=11
گرامي زیاد آباد شيخي فرشته=
53

17 شهريور زیاد اباد موسويزاده فاطم
49
ه سادات=


مجموع=166

ارسال توسط آموزش وپرورش استان اصفهان

...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 13:38

close
تبلیغات در اینترنت